【DJ請入/有酒】請問邊度有得學打碟?
有膠 有相 無片 無引文
回主頁 我的留名 看圖模式

Ads:

X 核能僧人齊陰 2010年05月14日 22:01 眼中只有你 #0
想學scratching

http://www.bsm.com.hk/b5/programme_DJ_scratching_mixing.htm
去邊間學要幾錢?(佢無寫價錢)

另外有冇邊度有得學???

已備酒
引用
X 核能僧人齊陰 2010年05月14日 22:05 眼中只有你 #1
[flowerface]
引用
X 名太花 2010年05月14日 22:06 眼中只有你 #2
卒碟要問女仔先學到:o)
引用
X 核能僧人齊陰 2010年05月14日 22:12 眼中只有你 #3
卒碟要問女仔先學到:o)

認真post:)
引用
X 核能僧人齊陰 2010年05月14日 22:18 眼中只有你 #4
[flowerface]
引用
最頂 回主頁
回主頁 回覆


免責聲明 (Disclaimer)
New layout by 芝麻人. Thanks.
Version: 10.07.24.22.1